ZŠ POLANKA – REKONSTRUKCE

Klient

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Lokalita

OSTRAVA – POLANKA

Projekt

2015 - 2017

Rok realizace

2018

Záměrem navrhnout nové využití budovy základní školy, pro potřeby obce a vytvořit zde nové prostory obecního úřadu, knihovny, Základní umělecké školy, obřadní síně, služebny policie a pošty. Objekt byl v využíván pro účely Základní umělecké školy ve 3. NP. Ostatní patra byla nevyužitá. V objektu došlo k havárii vodovodního systému a promáčení podlah a stropů některých učeben. Po provedené sanaci bylo možno přistoupit k některým úpravám pro další využití budovy sloužící účelům obce. Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace, byl původní projekt opravy školy od arch. Václava Surého (červen 1945).