IT4INNOVATION SUPERPOČÍTAČOVÉ CENTRUM, OSTRAVA

Klient

VŠB - TUO

Lokalita

OSTRAVA – PORUBA

Projekt

2009

Rok realizace

2013

Objekt IT4Innovation, národní superpočítačové centrum, slouží k provozu unikátního superpočítače, který soustřeďuje velmi vysoký výpočetní výkon a úložnou kapacitu, sdílenou více subjekty ze sféry vědy, výzkumu a školství a v budoucnu také komerčními subjekty. Toto v České republice ojedinělé počítačové centrum má velký potenciál a je zařazeno do evropské sítě superpočítačů. Jeho pracovníci se podílejí na výzkumu na špici oblasti IT s důrazem na high performance computing a zabudované výpočetní systémy.

Budova se nachází v areálu VŠB-TUO na ulici Studentské v Ostravě-Porubě. Svým „technologickým“ zjevem respektuje architektonický jazyk tohoto areálu a zapadá tak mezi ostatní budovy Vědecko-technologického parku velmi dobře. Budova ve tvaru jednoduchého kvádru připomíná kovovou krabici počítače. Je doplněna originálním motivem – schematicky zpracovaným plochým spojem. Vertikální linky, tzv. nervy, po budově běží po celé její výšce, čímž navozují pocit dynamiky. Dominantním prvkem interiéru je atrium, které slouží zejména k prosvětlení vnitřku budovy.