OSTRAVSKÁ UNIVERZITA - PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Klient

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lokalita

OSTRAVA – SLEZSKÁ OSTRAVA

Projekt

1999 - 2009

Rok realizace

2002 - 2011

Výstavbou objektů „M a „R“ byla dokončena II. etapa výstavby areálu Ostravské univerzity v Ostravě na Hladnově. Jeho realizace na místě, kde tradičně stály objekty sloužící vzdělávání bylo dlouhodobou záležitostí. Koncepce předpokládala obnovení původního uzavřeného bloku, který byl narušen demolicí budov bývalého gymnázia a v jehož středu se nachází jednopodlažní respirium propojující jednotlivé budovy s učebnami a laboratořemi, které jsou orientovány do okolních ulic. V rámci II. etapy byly provedeny úpravy fasády části objektu Hladnovská 9, rekonstrukce posluchárny nacházející se ve 2.NP tohoto objektu a dále byly realizovány objekty „M“ a „R“. Vznikly tak dva nové objekty, které budou společně s budovou „L“ využívány třemi katedrami Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Do nových objektů, provozně propojených se stávajícími budovami, jsou umístěny výukové a laboratorní prostory katedry biologie. Objekt „R“ – respirium, bude v budoucnu tvořit komunikační propojení výukových bloků „L“, „M“ a připravované novostavby bloku „K“. Současně představuje multifunkční prostor sloužící komunikaci a setkávání studentů a pedagogů. V suterénech obou budov se kromě skladového zázemí nachází podzemní parkoviště s kapacitou 30 parkovacích stání. Architektura nových objektů univerzity je lapidární, pragmatická s konstruktivistickou nástavbou na střeše, čímž je přístavba signifikantní, originální.