FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Klient

Česká zemědělská univerzita v Praze

Lokalita

Praha - Suchdol

Projekt

2016 - 2018

Rok realizace

2020

Autorem návrhu je architektonická kancelář D.R.N.H. Náš ateliér pokračoval v projektu na základě veřejné zakázky.

Nová budova fakulty tropického zemědělství vznikla v kampusu České zemědělské univerzity v Praze – Suchdole. Je navržena s ohledem na životní prostředí, tak aby byl její provoz do budoucna udržitelný a aby nedocházelo k negativním vlivům lidské činnosti na přírodu.

Novostavba půdorysného tvaru písmene L navazuje na architektonické a urbanistické řešení okolního areálu a slouží pro potřeby výuky a výzkumu fakulty. Budova využívá tepelná čerpadla, retenční nádrže na dešťovou vodu, fotovoltaické panely a pobytovou zelenou střechu. Jižní fasáda bude do budoucna pokryta popínavými rostlinami.