OSTRAVSKÁ UNIVERZITA – PEDAGOGICKÁ FAKULTA , OBJEKT „E“

Klient

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lokalita

OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY

Projekt

2011 - 2012

Rok realizace

2013 - 2014

Objekt „E“ je situován v nárožní poloze a jeho jednoduchá hmota vytváří logické propojení mezi objekty „C“ a „D“. Dominantním prvkem je prosklená stěna v prostoru haly a studovny v 1.NP, kterou jsou prolomeny severovýchodní a jihovýchodní fasáda. Zbývající plochy fasád jsou členěny různě velkými nepravidelně uspořádanými okenními otvory. Barevné řešení je navrženo tak, aby kontrastovalo se sousedními objekty a šedou barvu plných ploch fasád doplňuje barevnost prosklené plochy v 1.NP. Průčelí orientované do univerzitního areálu je obohaceno kompozicí barevných skel a čirých oken, ohraničené výrazným lemem. Barevná skla s okny vytváří naopak vertikály, které opticky zvyšují proporce této stavby. Budova je citlivá ke svému okolí, zasazena do zeleně. Realizací tohoto objektu získala pedagogická fakulta nejen nové výukové plochy, ale zejména prostor pro setkávání studentů, který v areálu chyběl.