CENTRUM ENERGETICKÝCH A ENVIROMENTÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ - EXPLORER (CEETe)

Klient

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Lokalita

Ostrava

Projekt

2021

Rok realizace

dosud nerealizováno

Nové výzkumné centrum CEETe v areálu VŠB-TUO napomůže transformaci regionu a přechodu na dobu bezuhelnou. Jedním z hlavních úkolů centra bude zkoumání využití různých zdrojů vodíku jako bezemisního zdroje energie a také výzkum využití energie za pomocí rozkladu pyrolýzním spalováním.

Architektonické řešení stavby je zcela podřízeno technické funkci stavby, nicméně nerezignuje na specifický nezaměnitelný design. Fasáda je pokryta fotovoltaickými panely a doplněna žlutými akcenty. Na severovýchodní straně je navržena zelená stěna s logem. Fotovoltaické panely jsou umístěny také na střeše, kde jsou umístěny i větrné turbíny pro výrobu elektrické energie. Část střechy je zelená s pochozí terasou. V objektu se nachází hydroponická laboratoř pro pěstování plodin v uzavřeném prostoru bez závislosti na venkovním prostředí a bez použití půdy.

Projekt byl plně zpracován v metodice BIM.