OSTRAVSKÁ UNIVERZITA – FAKULTA UMĚNÍ, ZASTŘEŠENÍ DVORA A FAKULTNÍ KNIHOVNA

Klient

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lokalita

OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY

Projekt

2013 - STUDIE

Rok realizace

DOSUD NEREALIZOVÁNO

Studie byla zpracována na základě požadavku investora - Ostravské univerzity a uživatele objektu, kterým je Fakulta umění OU. Předmětem studie jsou stavební úpravy budovy Fakulty umění na ul. Podlahově v Ostravě - Mariánských Horách. Ideový záměr řeší možnosti využití stávajících dvorků uvnitř dispozice budovy a využití bývalé tělocvičny pro umístění galerie a fakultní knihovny se studovnou.