OSTRAVSKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA, OBJEKT B

Klient

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lokalita

OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY

Projekt

2011 - 2014

Rok realizace

2015 - 2016

Objekt „B“ se nachází v rozlehlém areálu s řadou budov pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Je citlivě propojena s objektem „A“ a přes spojovací koridor s objektem „C“. Objemové řešení je dáno kapacitními a provozními požadavky stanovenými investorem. Jednoduchá hmota uzavírá prostor areálu z východní strany a provozně je propojena s objektem „A“. Součástí navrženého řešení je také spojovací koridor mezi objekty „B“ a „C“. Ten je vůči oběma budovám mírně natočen a v půdorysu má lichoběžníkový tvar. Jeho realizací dojde k rozdělení stávající volné plochy a vznikne uzavřené atrium, které je upraveno tak, aby sloužilo jako venkovní odpočinkový prostor. Dynamická fasáda objektu „B“ odráží funkční rozvržení vnitřních prostorů a nosných konstrukčních prvků. Nároží orientované k ulici Fr.Šrámka, stejně tak nároží směřující do vnitrobloku, je obohaceno výrazným barevným oknem, které vytváří dominantu fasády a stává se také sjednocujícím prvkem s již realizovanou budovou „E“. Uvnitř objektu umožňuje uživatelů toto velké okno s kombinací barevných skel výhled do okolí a zároveň prosvětlení nejexponovanějších učebních prostorů budovy fakulty. Barevné řešení objektu je navrženo tak, aby kontrastovalo se sousedními objekty a technické řešení fasády 1.NP (pohledový beton v kombinaci s ocelovými prvky - žaluziemi) doplňuje barevnost prosklených ploch ve 2.NP.