NOVÁ BUDOVA EKONOMICKÉ FAKULTY V AREÁLU VŠB-TUO

Klient

VŠB-TUO

Lokalita

OSTRAVA-PORUBA

Projekt

2019–2021

Rok realizace

dosud nerealizováno

Nová budova ekonomické fakulty vznikla díky záměru přemístit fakultu ze starého objektu v centru města do mateřského kampusu VŠB-TUO z důvodu možnosti sdílení společných služeb kampusu.

Budova využívá principů udržitelné výstavby a získala stříbrný certifikát v hodnocení pomocí nástroje SBToolCZ. Využívá pokročilých principů hospodaření s energiemi a má téměř nulovou spotřebu energie. Při navrhování bylo využito inovativních principů, byl vytvořen BIM model, který bude digitálním dvojčetem stavby po celou dobu její životnosti.