Služby

Architektura

 • architektonické studie
 • komplexní návrhy staveb od koncepce až po realizační dokumentaci
 • 3D a BIM projektování
 • řízení projektů a koordinace profesních specialistů
 • autorský dozor
 • konzultační a poradenská činnost
  • studie proveditelnosti
  • investiční záměry
Architektura

Urbanismus

 • urbanistické studie
 • výběr a ověření lokalit
 • projekty regenerace brownfields
 • studie využití a rozvoje území
 • územní studie
Urbanismus

Inženýrská příprava

 • obstarání vstupních podkladů a průzkumů
 • projednání dokumentace v rámci územního nebo stavebního řízení s dotčenými orgány, organizacemi a osobami
 • zajištění smluvních vztahů k pozemkům
 • zajištění územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, popř. kolaudace
Inženýrská příprava

Návrhy interiéru

  Každý návrh interiéru vyžaduje znalost klientových požadavků. Prohlédněte si realizace interiérů podle našich návrhů a inspirujte se.

  • studie interiéru
  • prováděcí projekty interiéru
  • design – orientační systémy, výběr a umístění výtvarných děl
  • autorský dozor při realizaci
  Návrhy interiéru