Služby

Architektura

 • architektonické studie
 • komplexní návrhy staveb od koncepce až po realizační dokumentaci
 • řízení projektů a koordinace profesních specialistů
 • autorský dozor
 • konzultační a poradenská činnost
  • studie proveditelnosti
  • investiční záměry
Architektura

Návrhy interiéru

  Každý návrh interiéru vyžaduje znalost klientových požadavků. Prohlédněte si realizace interiérů podle našich návrhů a inspirujte se.

  • studie interiéru
  • prováděcí projekty interiéru
  • design – orientační systémy, výběr a umístění výtvarných děl
  • autorský dozor při realizaci
  Návrhy interiéru

  Urbanismus

  • urbanistické studie
  • výběr a ověření lokalit
  • projekty regenerace brownfields
  • studie využití a rozvoje území
  • územní studie
  Urbanismus

  Inženýrská příprava

  • obstarání vstupních podkladů a průzkumů
  • projednání dokumentace v rámci územního nebo stavebního řízení s dotčenými orgány, organizacemi a osobami
  • zajištění smluvních vztahů k pozemkům
  • zajištění územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, popř. kolaudace
  Inženýrská příprava