VTP OSTRAVA – MULTIFUNKČNÍ BUDOVA I. A II.

Klient

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Lokalita

OSTRAVA – PORUBA

Projekt

2000 - 2001

Rok realizace

2003 - 2006

Vědecko-technologický park se nachází na kraji městské části Ostrava-Poruba a Pustkovec. Objekt je společným ambiciózním projektem Statutárního města Ostrava a Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, jedná se o podnikatelskou infrastrukturu. V úzké spolupráci univerzity a soukromých firem je využito synergie k podpoře vývoje a výzkumu. Multifunkční budova I a II (MFB) tvoří technické a kancelářské zázemí vznikajícímu parku soustředěním laboratoří a zkušeben včetně potřebné administrativy a dalších servisních funkcí. Architektura komplexu má technicistní vstup až high-tech styl, čímž vytváří pocit vědy a techniky, ostatní hmoty jsou obloženy deskami v odstínech bílé, šedé, tmavě šedé barvy, který tvrdý ráz komplexu změkčují a dávají mu pocit sounáležitosti a patřičnosti člověka v současné regionální architektuře.

Objekt MFB I získal po svém uvedení do provozu titul „Stavba roku 2003“ v Ostravě.