CENTRUM POKROČILÝCH INOVAČNÍCH TECHNOLOGIÍ I. A II.

Klient

VŠB - TUO

Lokalita

OSTRAVA – PORUBA

Projekt

2005 - 2006

Rok realizace

2007

Vědecko-výzkumné laboratoře CPIT jsou pilotním projektem dlouhodobého záměru Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) v oblasti výzkumu a vývoje. Centrum tvoří dva objekty pokročilých inovačních technologií v areálu Vysoké školy báňské a jsou příkladem architektury, která splňuje náročné požadavky technických vývojových center. Objekt TL 1 je využíván zkušebními laboratořemi a výrobními poloprovozy, objekt TL 2 slouží pro provoz podnikatelských inkubátorů, regionálního centra transferu technologií a administrativu. Racionální a zároveň minimalistická architektura i stavební řešení adekvátně vyjadřují technický účel obou staveb. Budovy jsou disponovány pragmaticky a úsporně s otevřenou ústřední dvoranou s proskleným stropem, jenž budovu příjemně prosvětluje zevnitř. Dispoziční řešení obou budov se vyznačuje vysokou mírou variability což se v průběhu provozu ukázalo být velkou výhodou.

V roce 2008 udělilo Statutární město Ostrava stavbě Čestné uznání v soutěži o titul Dům roku 2008.