ČUZ PRAHA – FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Klient

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Lokalita

PRAHA 6 - SUCHDOL

Projekt

2016 - 2018

Rok realizace

2022

Budova FTZ je navrhována do míst, kam původní koncept ze 60. let minulého století autora areálu, architekta Jana Čejky, situoval Skleníky a Výzkumnou základnu. Architektura objektu je soudobou variantou původního konstrukčního a výtvarného řešení fakult od arch. Jana Čejky. Konstrukční osnova je ve formě přiznaného skeletu- rámové mřížky propsaná na fasádě, konstrukční modul je však rozšířený z 6 metrů na 8,1 metru, což lépe odpovídá stávajícím požadavkům na flexibilitu i kvalitu vnitřních prostor. Parkování aut je důsledně situováno do podzemních garáží.