EDUCATION TRAINING CENTER IT4

Klient

VŠB - TU Ostrava

Lokalita

OSTRAVA – PORUBA

Projekt

2015 - 2018

Rok realizace

DOSUD NEREALIZOVÁNO

Budova školícího střediska „ETC IT4I – Educational Training Center je navržena jako dvoupodlažní objekt. Vzhledem k výrazně se zvyšujícímu profilu terénu ve směru mezi bloky “E“ a “D“ studentských kolejí, bude objekt vnímán z pohledu severovýchodního a jihovýchodního jako jednopodlažní. Kompozičně je zvýrazněna předstupující kvádrová hmota ve 2.NP s multifunkčním sálem, fasáda této části objektu je obložena tmavě šedými fasádními deskami. Vysoká úzká okna jsou sjednocena nikou a horizontálním slunolamem v celé délce jihozápadní a severozápadní fasády. Střecha této části objektu bude řešena jako zelená se střešním světlíkem prosvětlujícím společenské foyer 2.NP.