MŠ Pohořelice

Klient

Město Pohořelice

Lokalita

Pohořelice

Projekt

2022 DSpP

Rok realizace

Nová spádová mateřská škola v Pohořelicích je navržena naproti rozvojové lokalitě pro bydlení na ul. Znojemská, kde má vzniknout cca 800 bytů pro cca 2200 obyvatel.

Vzhledem ke kapacitě 250 dětí v deseti třídách, je přidružena i administrativní budova, ve které bude kuchyně a zázemí pro odborné pracovníky (logopeda, psychologa atd.). Třetí budovu tvoří středisko volného času, jehož součástí je tělocvična a učebny pro potřeby místní komunity a dětí (keramická dílna, environmentální učebna apod.). Areál obsahuje rozsáhlou náročně vybavenou zahradu.
Projekt byl realizován v metodice BIM.