CENTRUM POKROČILÝCH INOVAČNÍCH TECHNOLOGIÍ I. – PŘÍSTAVBA

Klient

VŠB - TUO

Lokalita

OSTRAVA – PORUBA

Projekt

2016 – STUDIE, DUR, DSP

Rok realizace

DOSUD NEREALIZOVÁNO

Přístavba objektu CPIT TL1  představuje aktualizaci původního projektu části 7 resp. „divize G“ objektu CPIT TL1. Ta byla součástí původního návrhu z roku 2005 a měly v ní být situovány zkušební laboratoře stavební fakulty VŠB-TUO. Část 7 byla provozně propojena s ostatními částmi CPIT TL1 chodbou a také potřebné energie byly zajištěny ze zdrojů v CPIT TL1. Návrh předpokládá zachování této koncepce resp. její modifikaci tak, aby vyhovovala potřebám kateder Fakulty strojní (FS) a Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství (FMMI).