SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ - MIKROBIOLOGIE CENTRÁLNÍCH LABORATOŘÍ

Klient

SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ

Lokalita

OPAVA

Projekt

STUDIE 2014

Rok realizace

DOSUD NEREALIZOVÁNO

Nový pavilon je situován v severní části areálu Slezské nemocnice. Objemové řešení je dáno kapacitními a provozními požadavky provozu lékařské mikrobiologie. Objekt má půdorys ve tvaru písmene L a jednoduché hmotové členění tvořené vzájemně prostupujícími třemi hranoly, na výšku kaskádovitě ustupujícími. Vstupy personálu a návštěvníků jsou akcentovány předsunutým portálem tvořeným kombinací obkladových fasádních desek a skla. Na severozápadní fasádě je dominantním prvkem arkýř v místě zasedací místnosti, jehož hmota je rovněž obložena fasádními deskami. Povrchovou úpravu fasád tvoří kombinace ploch opatřených klasickou omítkou a ploch s obkladem fasádními deskami. Plné plochy fasád jsou prolomeny okny řazenými do pásů s meziokenními vložkami z barveného skla.