OČNÍ KLINIKA V TANZÁNII

Klient

soukromý investor

Lokalita

Dar es Salaam, Tanzánie

Projekt

2021

Rok realizace

Moderní oční klinika, která se bude realizovat v hlavním městě Tanzánie Dar es Salaam je navržena z modulového systému tak, aby ji bylo možné zvětšovat či zmenšovat na základě místní potřeby. Klinika se tak bude moci realizovat na více místech po celé zemi ve větším, či menším objemu. Klinika se skládá jak z ambulantní, tak z předoperační a operační části, včetně potřebného zázemí pro zaměstnance, moderní recepce a čekárny pro pacienty. Pro Tanzánii tato klinika představuje další krok k přiblížení se moderním evropským trendům v medicíně.