ODLEHČOVACÍ SLUŽBA OSTRAVA-PORUBA

Klient

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Poruba

Lokalita

Ostrava - Poruba

Projekt

2023

Rok realizace

Stavba se nachází v Ostravě – Porubě a bude sloužit Centru sociálních služeb k dočasnému nebo přechodnému ubytování osob, které nejsou schopny postarat se sami o sebe. Kapacita objektu je 8 ubytovaných. Objekt je situován na severním okraji městského obvodu Poruba v Ostravě, na ulici Průběžná, v sousedství místního domu s pečovatelskou službou.  Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt, který je tvořen jednou samostatnou budovou jednoduchého obdélníkového tvaru se sedlovou extenzivní zelenou střechou a fotovoltaickou elektrárnou. Vstupní část do objektu je přestřešena skleněnou střechou na dřevěných sloupech. Objekt působí minimalistickým moderním dojmem. Fasádu objektu tvoří kombinace světle šedé omítkové fasády a dřevěných (nebo hliníkových) velkých okenních výplní s exteriérovými žaluziemi. Jako ekologický zdroj tepla a chladu je navrženo tepelné čerpadlo země / voda s hlubinnými vrty. Z důvodu eliminace odvodu dešťových vod do kanalizace jsou přilehlé zpevněné plochy svedeny do vsakovacího záhonu.  Objekt svým netradičním technickým řešením podporuje rozvíjející se modrozelenou architekturu u nás.