DOMOV PRO SENIORY - VRATIMOV

Klient

Město Vratimov

Lokalita

Vratimov

Projekt

2021

Rok realizace

Objekt domova sestává ze dvou křídel do tvaru L vytvářející vnitřní dvůr orientovaný k jihu. Delší křídlo respektuje směr ulice Popinecké, kratší křídlo mírně uhýbá od směru ulice Husovy. Svým tvarem objekt vytváří polouzavřený klidný prostor zahrady, do které jsou orientovány místnosti obytných jednotek klientů. Tvarovým řešením navazuje na urbanistické řešení sousedních obytných domů.

Objekt je navržen pro 62 klientů ve 32 jednolůžkových a 15 dvoulůžkových pokojích. Několik jednolůžkových pokojů je řešeno jako propojitelných pro možnost ubytování manželského páru.

Stavba je navržena jako příčný stěnový systém, stěny v 1.PP budou železobetonové monolitické.

V návrhu fasád a jejich členění se odráží orientace objektu ke světovým stranám a využití místností objektu. Fasády s pokoji klientů mají předsazené balkóny s lehce zalomenými deskami. Zábradlí bude tvořeno výplní z nerezových sítí, oddělení jednotlivých obytných jednotek a odstínění bude zajištěno svislými dřevěnými prvky. Před fasádou budou vysazeny popínavé rostliny dvou druhů.