KOMUNITNÍ CENTRUM OSTRAVA

Klient

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Lokalita

OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY

Projekt

2009

Rok realizace

2013

Lokalita ostravského komunitního centra se nachází na Hulváckém kopci v Ostravě, na ose mezi Porubou a centrem města. Jednopodlažní objekt o rozloze 5054 m2 je tvořen dvěma základními provozy: stacionářem s denním provozem a bydlením s podporou – tzv. apartmánovým bydlením, které je umístěno do tří podlouhlých bloků s vlastními zahradami. Každý blok disponuje sedmi obytnými buňkami. Centrum dále zahrnuje vlastní společný prostor (kuchyně, jídelna, obývací část), hygienické zařízení s asistencí, kanceláře a zázemí personálu. Denní stacionář se skládá z multifunkčního společenského prostoru s jídelnou a kuchyňkou, rehabilitačních provozů, tělocvičny, chráněných dílen, hygienického zázemí, šaten klientů a zaměstnanců a provozního zázemí. Společenský prostor je rozdělen na několik částí, které volně přecházejí jedna v druhou. Jsou jimi posezení pro relaxaci, četbu a sledování TV, práce na počítačích, hudební koutek včetně audio techniky a pracovní stoly pro různé činnosti vykonávané v denním stacionáři. Vstupy z jednotlivých buněk a společného prostoru ústí do zahrady navržené podle učení Feng Shui. Nevšedním způsobem je řešena také zeleň v zahradách apartmánového bydlení.

Projektové práce zahrnovaly návrh interiéru a kompletní projektovou a inženýrskou přípravu projektu.