FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UJEP

Klient

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Lokalita

ÚSTÍ NAD LABEM

Projekt

2019

Rok realizace

2022

Nový univerzitní objekt se nachází v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V objektu se nachází odborné učebny, seminární místnosti, přednáškové sály, pracovny pedagogických pracovníků a potřebné zázemí. Záměrem je úzký kontakt výuky s nemocniční praxí.

Specifikem, které provázelo projekt i výstavbu, jsou velmi stísněné prostorové podmínky a tím i vysoké nároky na realizaci stavby.

Původní koncept budovy vytvořil DOMY ARCHITECTS – architektonický a projektový ateliér, tento koncept však musel být přepracován s ohledem na podhodnocené investiční náklady.