NEMOCNICE JESENÍK – URGENTNÍ PŘÍJEM

Klient

Nemocnice AGEL Jeseník a.s.

Lokalita

Jeseník

Projekt

2023

Rok realizace

Stávající stav objektu chirurgie a urgentního příjmu. Nemocnice AGEL Jeseník je z pohledu moderní medicíny nevyhovující. Nový pavilon vychází ze stávajícího dvoupodlažního objektu vystavěného počátkem 70.let. Bude rekonstruován, dojde k navýšení dalších 2 pater a k dostavbě jednopatrové přístavby. Pavilon je naprojektován v souladu s aktuálními trendy a potřebami nemocnice a pacientů. Projektovaný urgentní příjem, zobrazovací oddělení, ARO oddělení, zákrokové sály, chirurgické sály a sterilizace významně přispějí ke zkvalitnění lékařské péče v jesenickém regionu. Součástí projektu je dopravní napojení urgentu pro příjezd sanitek a navýšení kapacity parkovacího stání.