REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ E. BENEŠE

Klient

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Lokalita

OSTRAVA

Projekt

1997

Rok realizace

1997

V návaznosti na stavbu podzemního parkoviště na Prokešově náměstí došlo k přesunu a následné výměně stávající kašny na náměstí Dr. E. Beneše a s tím spojená úprava celého prostoru. Náměstí bylo nově vydlážděno, osvětleno a doplněno městským mobiliářem. Takto provedený návrh řešeného prostoru navázal na stávající architekturu a byla tak vytvořena důstojná úprava exponovaného prostoru v centru města.