ČESKÝ PAVILON PRO EXPO 2025

Klient

Lokalita

Ósaka, Japonsko

Projekt

2023

Rok realizace

Soutěžní návrh českého pavilonu pro Expo 2025 je inspirován Janáčkovou orchestrální skladbou Sinfonietta, která se prolíná knihou 1Q84 japonského spisovatele Harukiho Murakamiho. Architektonická podoba pavilonu je odvozena z grafické podoby zvukové vlny této skladby. Pět vět Janáčkovy Sinfonietty je vepsáno do vzhledu českého národního pavilonu. Leoš Janáček je hudební skladatel, který je v Japonsku oblíbený a český pavilon je tedy inspirován tím, co je o nás v zahraničí známé.