ZŠ POLANKA NAD ODROU - TĚLOCVIČNA

Klient

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Lokalita

POLANKA NAD ODROU

Projekt

2002

Rok realizace

2003

Budova polanecké tělocvičny je situována v areálu místní základní školy, který se nachází na okraji intravilánu obce. Jednoduché hmotové řešení, kterému dominuje kubus vlastní tělocvičny, vystupující ze základního obrysu tělocvičny, klade důraz na citlivé začlenění hmoty do velmi kvalitní parkové úpravy školního pozemku s velkým počtem vzrostlých stromů. Řešení objektu využívá dané konfigurace terénu, který se mírně svažuje od ulice směrem k hlavní školní budově. Hala tělocvičny má oblou střechu. Hlavní vstup z ulice je ve 2. podlaží technického traktu a akcentuje jej hmota s oblým nadstřešením, spočívajícím na třech železobetonových sloupech kruhového půdorysu. Mezi vlastní budovou a ulicí Heleny Salichové je vytvořen dostatečný rozptylový prostor pro čekající rodiče a nová parkovací stání.