STŘEDISKO SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OSTRAVY

Klient

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Lokalita

OSTRAVA

Projekt

2004

Rok realizace

NEREALIZOVÁNO

Skelet nedokončené administrativní budovy z konce osmdesátých let již minulého století stojící na exponovaném místě hlavního ostravského bulváru čeká na svou novou funkci. Tou měl být projekt Střediska správních činností, který soustředí v jednom místě veškeré služby, které vykonává Magistrát města Ostravy pro občany. Využití moderních technologií mělo umožnit rychlejší a snadnější výkon všech administrativně správních činností. Architektonické řešení respektuje původní hmotový koncept a přidává moderní výraz, který prostřednictvím technologií prostupuje celým objektem a určuje této ryze veřejné stavbě standard soudobých administrativních budov. Flexibilní dispoziční řešení mělo umožnit  v budoucnu reagovat na případné provozní změny. Projekt nebyl realizován, pro objekt se hledá nové využití.