SPORTOVNÍ HALA NOVÁ BĚLÁ

Klient

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD NOVÁ BĚLÁ

Lokalita

OSTRAVA – NOVÁ BĚLÁ

Projekt

2019

Rok realizace

2021

Cílem projektu bylo vybudování nového dosud chybějícího multifunkčního sportoviště v Nové Bělé a rozšíření možností sportovních a volnočasových aktivit pro širší veřejnost.

Hmota navrhovaného objektu je tvořena průnikem dvou kvádrů. Ve vyšším z nich se nachází multifunkční hřiště s hledištěm, nad kterým je umístěna klubovna a technická místnost, v nižším kvádru se nachází provozní a sociální zázemí.

Vyšší kvádr je opláštěn kovovou fasádou z asymetricky profilovaného plechu. Dynamický a moderní výraz objektu dotváří lehká předstěna z perforovaného profilovaného plechu podél ulice Krmelínská s grafikou zobrazující siluety sportovců.