REKONSTRUKCE FASÁDY A SANACE OBJEKTU MUZEA V BRUNTÁLE

Klient

MUZEUM V BRUNTÁLE

Lokalita

BRUNTÁL

Projekt

2020

Rok realizace

Muzeum v Bruntále se nachází v budově zámku, který je národní kulturní památkou a byl postaven na místě původního hradu.

Fasáda byla podrobena restaurátorskému, stratigrafickému a stavebně technickému průzkumu. Pro opravu byly použity materiály a technologie, které co nejvíce odpovídající původnímu provedení omítek a štukových prvků, stavu z doby Karla Lotrinského v období 1761-1780. Součástí návrhu jsou i restaurátorské opravy vybraných prvků fasády jakými jsou kamenná váza hlavní fasády, štít s erbem, tropaiony s hlavicemi, klenák balkónu, festonů, suprafenester, erbů a dalších prvků.

Jako podklad k projektu byla využita metoda digitálního skenování a převodu do modelu z tzv. „mračna bodů“.