HOTEL ATOM OSTRAVA - REKONSTRUKCE

Klient

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Lokalita

OSTRAVA - ZÁBŘEH

Projekt

2003 - 2004

Rok realizace

2003 - 2004

Hotel Atom je komplex několika objektů tvořících dilatační celky. Původní architektonická kvalita objektu neodpovídala požadavkům čtyřhvězdičkového hotelu. V rámci opravy fasád bylo provedeno architektonické zhodnocení objektu použitím ekvivalentních materiálových a tvarových řešení.

Mimo jiné byly provedeny vnitřní stavební úpravy celého komplexu hotelu, oprava fasády, výměna oken, zateplení a povrchové úpravy obvodového pláště, přestřešení atria a vstupu, úprava nástupního prostoru před hotelem, výstavba výtahu a s tím související úpravy, venkovní osvětlení, opravy střechy, zateplení, oprava vpustí, atik a hromosvodů.