DĚLNICKÝ DŮM , POLANKA NAD ODROU

Klient

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Lokalita

OSTRAVA – POLANKA N. ODROU

Projekt

2012 - 2014

Rok realizace

2014

Předmětem projektu byly stavební úpravy budovy sportovně společenského zařízení - Dělnického domu v Polance nad Odrou. Objekt byl postaven ve 30. letech minulého století a sloužil ke sportovnímu vyžití místních obyvatel. Projekt navrh provést celkovou opravu budovy z důvodu jejího špatného stavu tak, aby splňoval současné požadavky norem a požadavky pro užívání veřejných budov. Zejména byla navržena celková oprava vnějšího pláště budovy. Dále projekt navrhl opravy všech technických zařízení budovy, včetně přípojek inženýrských sítí. Navrženo bylo i nové uspořádání venkovních zpevněných ploch, dobudování potřebných parkovacích stání a sadové úpravy kolem objektu.