ČEZ ARÉNA OSTRAVA - LEDOVÁ PLOCHA A VÝSUVNÉ TRIBUNY

Klient

VÍTKOVICE ARÉNA, A.S.

Lokalita

OSTRAVA

Projekt

2010 - 2015

Rok realizace

2015

Jedná se kompletní výměnu skladby ledové plochy s přímým chlazením a návrh variabilního řešení nové ledové plochy na dva rozměry 30 x 60 m a 58 x 28 m, s odvodněním, s novými mantinely, střídačkami, trestnými lavicemi, včetně rekonstrukce technologie chlazení, vybavení a stavebně technického řešení přívodního a rozvodného kanálu chlazení, řešení vzduchotechniky, elektroinstalace, EPS v těchto kanálech. Součástí návrhu je rovněž nové řešení podlah v halové části.

Součásti projektu je rovněž komplexní náhrada výsuvných tribun B6, B7, B8, C1, C2 a úprav pódiových tribun D1 – D4, včetně nových sedaček.

Cíle projektu bylo zajistit divákům dobrý výhled nejen na hokejová utkání. Součástí projektu bylo také zajištění většího vstupu na tyto tribuny z ochozu. Hlavními cíli těchto změn bylo především výrazné zlepšení křivky viditelnosti na výsuvných tribunách, a to za zachování podmínky skladovatelnosti tribun pod betonovými ochozy, aby nebyla zmenšena využitelná plocha haly. Dalšími cíli bylo zvýšení komfortu sezení, zvýšení divácké kapacity a snížení časů potřebných na změnu haly.