BD Ruská

Klient

VÍTKOVICE, a.s.

Lokalita

Ostrava

Projekt

2022

Rok realizace

Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím objektu č.p.633/70 ,,DIZ 1‘‘ na ulici Ruská, připojenou na inženýrské sítě stávajícími přípojkami. Jde o stavbu nevýrobní. Řešený objekt byl v 70. letech 20. století adaptován z původního bytového domu na administrativní. Nyní dochází ke změně užívání opět na bytový dům o 14-ti bytových jednotkách o velikosti 1kk, 2kk a 3kk. Svým obsahem není stavba dělena na více stavebních objektů a neobsahuje žádné provozní soubory.