Služby

Architektura

 • architektonické studie
 • komplexní návrhy staveb od koncepce až po realizační dokumentaci
 • řízení projektů a koordinace profesních specialistů
 • autorský dozor
 • konzultační a poradenská činnost
  • studie proveditelnosti
  • investiční záměry
image

Interiéry

 • studie interiéru
 • prováděcí projekty interiéru
 • design – orientační systémy, výběr a umístění výtvarných děl
 • autorský dozor při realizaci
image

Urbanismus

 • urbanistické studie
 • výběr a ověření lokalit
 • projekty regenerace brownfields
 • studie využití a rozvoje území
 • územní studie
image

Inženýrská příprava

 • obstarání vstupních podkladů a průzkumů
 • projednání dokumentace v rámci územního nebo stavebního řízení s dotčenými orgány, organizacemi a osobami
 • zajištění smluvních vztahů k pozemkům
 • zajištění územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, popř. kolaudace
image